VouchForMe Caracteristici

vfm-symbol
01.

Stabilirea lanțului
de încredere

 • VouchForMe este o platformă online care facilitează obținerea de prime de asigurare mai mici prin construirea unei legături de încredere între prieteni și între membrii unei familii. Sistemul online este ușor de folosit și intuitiv.
 • Fluxul este simplu: asiguratul solicită prietenilor sau familiei să garanteze pentru, el ca fiind o persoană de încredere, printr-un angajament financiar. În schimb, el / ea beneficiază de o primă de asigurare mai mica.
 • VouchForMe oferă cadrul pentru garantare și gestionează aspectele juridice și financiare ale procesului.
02.

Serviciul notarial
legal

 • Prin utilizarea VouchForMe, persoana care garantează și titularul poliței de asigurare încheie un acord juridic generat automat de platformă și disponibil pentru descărcare.
 • Acordul de garantare definește polița de asigurare ca fiind obiectul garanției exercitate de garant și stipulează cu exactitate circumstanțele în care poate surveni o obligație financiară din partea garantului față de deținătorul poliței de asigurare. În practică, acest lucru înseamnă că garantul este obligat să achite cota care îi revine, în cazul în care, titularul poliței prezintă o documentație adecvată, emisă de societatea de asigurare, care conține următoarele informații:
 1. o cerere de despăgubire fost formulata, în legătură cu polița menționata în acordul de garanție
 2. respectiva cerere a fost procesată și confirmată ca fiind validă, de societatea de asigurări
 3. documentul justificativ care să arate cât din totalul franșizei a fost aplicat în această cerere de despăgubire.
03.

Transferuri monetare
VouchForMe

 • Garanțiile reprezintă sume stabilite pentru care giranții garantează. Toate angajamentele financiare sunt garantate la plată prin utilizarea unui card de credit / debit care este utilizat în timpul înregistrării. Cardul va fi debitat numai în cazul unei daune.
 • Fără existența unei cereri de despăgubire nu se poate face nicio reținere sau blocare de fonduri pe cardul de credit / debit. Detaliile cardului de credit / debit nu sunt niciodată expuse și sunt gestionate printr-un serviciu criptat de procesare a cardurilor bancare.
04.

Plata

Toate tranzacțiile de plată pentru clienții VouchForMe
se fac cu un card de credit / debit. VouchForMe include
următoarele tipuri de transferuri financiare:

 1. plata taxei de colectare
 2. încasarea garanției (suma garantată)
 3. plata garanției.
05.

Folosirea Blockchain

VouchForMe utilizează contracte standard și monede fiduciare, dar poate funcționa și ca o soluție de tip blockchain, cu toate documentele juridice și tranzacțiile stocate într-un registru distribuit.

 • Tehnologia registrelor distribuite permite imutabilitate și trasabilitate, chiar și în cazul unei defecțiuni IT. Datele care sunt stocate în blockchain sunt permanent, securizate, transparente și semnate de utilizator.
 • De asemenea, toate tranzacțiile financiare pot fi efectuate și prin utilizarea monedei virtuale IPL, specifică VouchForMe.
 • Posibilele tranzacții financiare care utilizează moneda virtuală IPL sunt:
 1. acoperirea taxei pentru platformă
 2. recompense pentru giranți, emise în moneda virtuală IPL
 3. plata pentru servicii suplimentare, care vor fi adăugate pe platforma VouchForMe