Lastnosti - VouchForMe

Lastnosti VouchForMe

vfm-symbol
01.

Krog
zaupanja

 • VouchForMe je spletna platforma, ki omogoča nižje zavarovalne premije na podlagi zaupanja med prijatelji in družinskimi člani.
 • Celoten postopek je preprost: zavarovanec prosi prijatelje ali družino, da jamči zanj/zanjo kot zaupanja vrednega posameznika s finančno zavezo. V zameno zavarovanec prejme nižjo zavarovalno premijo.
 • VouchForMe zagotavlja okolje za izvedbo jamčenja in izvaja pravne in finančne vidike procesa.
02.

Pravno notarski
vidik

 • Z uporabo VouchForMe, jamčevalec in zavarovanec skleneta pravno zavezujočo pogodbo, ki jo samodejno ustvari platforma in je na voljo za prenos.
 • Pogodba o jamstvu navaja zavarovalno polico imetnika kot predmet zavarovanja in določa, kdaj lahko finančna garancija postane stvarna obveznost jamčevalca do imetnika police. V praksi je to trenutek, ko je jamčevalec pravno zavezan plačati svoj delež odbitka. Primer je zavezujoč, če zavarovalec predloži ustrezno dokumentacijo, ki jo izda zavarovalnica, in navaja naslednje:
 1. Da je bil vložen zahtevek v zvezi z zavarovalno polico, ki je bila navedena v sporazumu o jamstvu,
 2. da je zavarovalnica obdelala ter potrdila terjatev,
 3. natančna navedba odbitnega zneska, ki je bil uporabljen v posameznem zahtevku.
03.

Denarni prenosi

 • Jamstva so zneski, za katere jamči jamčevalec. Morebitne finančne obveznosti jamčevalec potrdi s podatki kreditno / debetno kartico, ki se uporablja med registracijo. Znesek se zaračuna samo v primeru zahtevka.
 • Če ni vložen noben zahtevek, se na kreditni / debetni kartici ne zaračunavajo ali rezervirajo sredstva. Podatki o kreditni / debetni kartici niso nikoli izpostavljeni in se obdelujejo prek šifrirane storitve za obdelavo kreditnih kartic.
04.

Izplačila

Vse plačilne transakcije za stranke VouchForMe potekajo
s kreditno / debetno kartico. VouchForMe vključuje naslednje
vrste finančnih prenosov:

 1. plačilo provizije ob aktivaciji jamstev
 2. plačilo provizije ob unovčitvi jamstev
 3. plačilo jamstva
05.

Shranjevanje na blockchainu

VouchForMe uporablja standardne pogodbe in fiat valute, lahko pa deluje tudi kot blockchain rešitev z vsemi pravnimi dokumenti in transakcijami shranjenimi v decentralizirani mreži podatkovnih blokov.

 • Tehnologija veriženja blokov omogoča nespremenljivost podatkov in njihovo sledljivost, tudi v primeru izpada IT sistemov. Podatki, ki so shranjeni na bloku, so trajni, varni, pregledni in podpisani s strani uporabnika.
 • Vse finančne transakcije se lahko izvedejo tudi z uporabo kriptovalute IPL, izvornega žetona VouchForMe.
 • Z žetonom IPL je mogoče izvesti naslednje finančne transakcije:
 1. plačilo uporabnine VouchForMe platforme
 2. plačilo nagrad jamčevalcem
 3. plačilo dodatnih storitev, ki bodo del VouchForMe ekosistema