O nas

vfm-symbol

Vsi potrebujemo zavarovanje, to je dejstvo. Vendar pa je naša ekipa predana spreminjanju pristopa zavarovanja iz preteklosti in nenehno razvija nove načine, kako zavarovati naše stranke enostavneje, učinkovitejše in pravičnejše.

Našo ekipo sestavljajo strokovnjaki s področja zavarovalniških rešitev, tehnologije in poslovne inteligence. Z navdušenjem in strastjo do tega, kar počnemo, zagotavljamo najboljšo možno rešitev za vaše podjetje in ohranjanje zaupanja naših strank.

Naša misija

vfm-symbol

VouchForMe temelji na predpostavki, da je zavarovanje mogoče prilagoditi vsakemu posamezniku. Ustvarjamo ekosistem, kjer mnenje skupnosti šteje kot ocena tveganja za posameznika, ki v zameno koristi nižje stroške zavarovanja. Poenostavimo oceno tveganja in segmentacijo za zavarovalnice pri oblikovanju ugodnih zavarovalnih rešitev za končne kupce. Ne glede na to, ali gre za avtomobil, dom ali poslovno zavarovanje.

Dovoljenja in zakonska razkritja

vfm-symbol

VouchForMe, zavarovalniško posredovanje, d. o. o., ima veljavno dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja s številko 40111-89/2019-3 z dne 16. 7. 2019 in je na vpogled v registru zavarovalno posredniških družb na
www.a-zn.si.

Zavarovalni posredniki družbe VouchForMe, zavarovalniško posredovanje, d. o. o., imajo veljavna dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, ki so jih pridobili od Agencije za zavarovalni nadzor pod naslednjimi številkami in so na vpogled v registru na www.a-zn.si:
• Anže Učakar (dovoljenje AZN za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja št. 40110-1075/2019-3, pridobljeno dne 16. 7. 2019).

V skladu s 545. členom ZZavar-1 podjetje VouchForMe, zavarovalniško posredovanje, d. o. o., izjavlja:
• Družba VouchForMe, zavarovalniško posredovanje, d. o. o., in nihče od zavarovalnih posrednikov, ki za družbo opravljajo posle zavarovalnega posredovanja, nima neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice.
• Nobena zavarovalnica oziroma od nje odvisna družba nima neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu podjetja VouchForMe, zavarovalniško posredovanje, d. o. o.
• V skladu s 579. členom ZZavar-1 imamo urejen interni postopek za reševanje pritožb. Če se z odločitvijo, sprejeto v internem postopku za reševanje pritožb, ne strinjate, lahko pod določenimi pogoji svojo pritožbo posredujete v nadaljnje reševanje tudi Centru za izvensodno reševanje sporov med ponudniki storitev zavarovalnega posredovanja in potrošniki pri GZS – PTZ, Združenju zavarovalnih posrednikov Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana.