Za vozne parke

vfm-symbol

Do bolj odgovornega obnašanja zaposlenih vodi preprosta pot. VouchForMe nudi rešitev za vaš vozni park, ki temelji na spodbujanju odgovornega vedenja na inovativen način. Z VouchForMe bodo zaposleni vozili pametneje, vam pa omogočili nižje stroške vzdrževanja, manj poškodb na vozilih in bolj varne ceste.

VouchForMe ve, da ekipe vozijo pametneje

vfm-symbol

Do bolj odgovornega obnašanja zaposlenih vodi preprosta pot. VouchForMe nudi rešitev za vaš vozni park, ki temelji na spodbujanju odgovornega vedenja na inovativen način. Z VouchForMe bodo zaposleni vozili pametneje, vam pa omogočili nižje stroške vzdrževanja, manj poškodb na vozilih in bolj varne ceste.

Ekipe motivirajo

vfm-symbol

VouchForMe gradi uspešne in odgovorne ekipe. Zaposleni se v ekipah počutijo bolj povezane in zato tudi bolj odgovorne za druge člane. Skupni cilj bolj motivira in povečuje prizadevanje posameznikov. Člani se med seboj spodbujajo in skupno stremijo k cilju – s primerjanjem med-ekipne uspešnosti postane varna vožnja tekmovanje.

Ekipe nagrajujejo

vfm-symbol

V aplikaciji VouchForMe zgradite ekipe med 25 in 50 voznikov, ki bo zasledovala isti cilj – prislužiti si maksimalno skupinsko nagrado. Preko različnih metrik, ki spodbujajo la odgovorno vedenje in varno vožnjo, si člani prizadevajo ohraniti ali pridobiti največje število točk,

Rezultat? Ekipe vozijo bolje z VouchForMe!

Kontaktirajte nas

VouchForMe aplikacija

VouchForMe aplikacija poveže voznike v ekipe in jim pove kolikšno nagrado lahko pridobijo ob koncu leta.

  1. Oblikovanje ekipe
    Ekipe oblikujemo skupaj z naročnikom na podlagi njihovih ciljev. Člani ekipe dobijo dostop do aplikacije, kjer lahko sledijo statusu njihove ekipe.
  2. Spodbujanje ekipe
    Člani ekipe lahko sledijo nagradi, ki jo bodo ob koncu leta dobili, če bodo vozili varno in odgovorno. Ekipa tako sledi spremembam in se med seboj spodbuja k varni vožnji za voljo višje letne nagrade.
  3. Nagrada
    Končna nagrada je neposredno odvisna od vedenja skupine kot celote. Čim višje je njihovo število točk, višja je nagrada.

Povežite se z nami

vfm-symbol